top of page
Pozadina.png
Pozadina.png

DesignCARE

Projekt

DesignCARE je projekt financiran iz programa Erasmus+ u okviru ključne aktivnosti Partnerstva za suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. U sklopu projekta obučavat će se učenike strukovnih medicinskih škola iz dvije škole u dvije zemlje EU (jedna srednja i jedna višesrednja razina), te ih uključiti u participativnu medicinu kroz komunikacijske vještine i stjecanje vještina kompetencija raznolikosti.


Novi kurikulum DesignCARE može se integrirati u postojeće medicinske programe srednjih i viših strukovnih škola s potencijalom za stvaranje novih, prilagodljivih i inovativnih studijskih programa na višim razinama, pripremajući studente za njihovo buduće radno okruženje u zdravstvu.

Partneri
  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,

  • Københavns Universitet - University of Copenhagen,

  • Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

  • Medicinska škola Pula

  • Sveučilište u Splitu

Ciljevi

Glavni cilj je osmisliti, pilotirati, implementirati i evaluirati strategije i resurse poučavanja i učenja za učenike u srednjim i višim medicinskim strukovnim školama, kroz razvoj specijaliziranih obrazovnih alata, relevantnih i u skladu s novim trendovima u medicinskom području, koji pomoći će im da se uključe u participativnu medicinu kroz kompetenciju komunikacije i raznolikosti.


Tri specifična cilja:
1. Promicanje razvoja učeničkog angažmana u participativnoj medicini kroz komunikacijske vještine iu skladu s načelima odgovornog istraživanja i inovacija (RRI), u strukovnim školama, koristeći inkluzivno, suradničko dizajn razmišljanje kao inovativnu obrazovnu strategiju.
2. Jačanje kompetencije za raznolikost u strukovnom medicinskom obrazovanju, kako učenika tako i nastavnika.
3. Osposobljavanje nastavnika da mogu pripremiti studente za radnu okolinu u novom okviru u medicinskom području podučavanjem i pružanjem smjernica za stjecanje ovih vještina.

Rezultati

Cilj projekta DesignCARE je stvaranje tri rezultata projekta: 

  • povećanje kapaciteta i kompetencija partnerskih institucija za stvaranje i implementaciju novog nastavnog modula participativne medicine kroz dizajnersko razmišljanje i načela odgovornog istraživanja i inovacija (RRI),

  • poticanje internacionalizacije u partnerskih institucija, povećana vidljivost partnerskih institucija na razini EU, te prva generacija studenata medicinskog strukovnog smjera na partnerskim ustanovama osposobljenih za participativnu medicinu i principe RRI,

  • razvoj dviju važnih transverzalnih vještina: komunikacijske kompetencije i kompetencije različitosti, kako za nastavnike tako i za učenike strukovnih škola.

 

Osim navedenog u okviru projekta je bitno i osposobiti nastavnike za osmišljavanje kolegija koji potiče razvoj vještina, učenje temeljeno na istraživanju, kreativnost i suradnju među vršnjacima i njihovim učiteljima. Namjera je osposobit učitelje da koriste inkluzivne, suradničke metode razmišljanja o dizajnu kao inovativnu obrazovnu strategiju.

bottom of page